paįverti

paįverti
paįvérti, paį̃veria, paįvė́rė (dial.) tr. duriant įverti, įkišti: Dratų kiaulėm nepaañveria: rausia kiemą Lz. \ verti; apverti; atverti; įverti; paįverti; išverti; nuverti; paverti; perverti; praverti; priverti; razsiverti; suverti; užverti; paužverti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • apverti — apverti, àpveria (apìveria), apvėrė tr. Š, KŽ; Ak 1. veriant, kišant apsukui apvarstyti kuo: Žmonės moka pasiūt tą šepetį [linams], sudeda, kotą padirba, apìveria virvelėm Kp. Apìveria apìveria, aũklėm apveržia tą riešą, tuos autus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atverti — atverti, àtveria, atvėrė tr. Š, Rtr, NdŽ, KŽ; Q48, SD1117, SD235, H, H157, R, R127,271, MŽ, MŽ166,363, Sut, D.Pošk, S.Dauk, RtŽ, M, L, LL216 1. atidaryti ką, padaryti atvirą, neužsklęstą: Vartus atverti KII227. Atverta anga ikigal B, N.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išverti — išverti, ìšveria, išvėrė tr. Š, Rtr, LVI828, NdŽ, KŽ 1. išdurti: Išvėrė akį vaikui Rš. Neskilok su kačergom, da akis katram išversi Ktk. | refl. tr.: Visą poakį išsivėrė – nematė žibintuvo Kpč. Obelų šakos nenupjaustytos, gali eidamas akis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuverti — nuverti, nùveria, nuvėrė tr. Rtr, NdŽ 1. perverti, perskrosti: Aš kai bėgau, in šaką nuvėriau ir razplėšiau visą kaktą Aps. Širdį jam taip suskaudėjo, kad net susiraukė senis, lyg iešmu jį kas nuvėrė NdŽ. To tik ir lauk, kad nakčia tave už kaklo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paužverti — paužverti, paùžveria, paužvėrė (dial.) tr. kišant, duriant įverti: Kiaulėmu dratai nepaažuvertì, tai pievas paparausė Dv. verti; apverti; atverti; įverti; paįverti; išverti; nuverti; paverti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paverti — paverti, pàveria, pavėrė tr. Š, NdŽ; Sut 1. įbesti, pasmeigti: Šakes pàveria ir ištraukia iš pečiaus [keptuvę] Kpč. Man traukė dantis, tai kap pavėrė iš vienos pusės, pavėrė iš kitos pusės Kb. ║ prk. pakišti: Susibarė su Ona, tai špigą pavėrė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perverti — tr. K, NdŽ, DŽ1, perverti, perveria, pervėrė Rtr, KŽ 1. N, M perdurti, persmeigti: Veskit pas daktarą – parvertà [koja] smagiai Slm. Rado nežinomą arklį, ir tą pervertą Grv. Par bulbą parversi su šake [kasdamas] Žl. Ir už karto parvėrė plaučius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praverti — praverti, pràveria, pravėrė tr. Š, Rtr, NdŽ 1. veriant persmeigti, perdurti: Ka būt šonan dūrę, būt dūkas išejęs, bijojomės žarnas pravert [išputusiai karvei] Kpč. Tepastato jį vartumpi alba stulpumpi ir tepraver (paraštėje praskverbia) jo ausį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priverti — priverti, prìveria, privėrė tr. Š, Rtr, NdŽ; SD1151, MŽ, L 1. KŽ, Rk, End persmeigiant primaustyti: In šypų privėriau privėriau baravykų Klt. Šiemet didžiausias virtines baravykų privėriau Srv. Bradinio viršuj būna tę korkos arba beržo žievių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • razsiverti — ×razsiverti, razsìveria, razsivėrė (hibr.) prakiurti: Burna razsivėrė (atsirado žaizdų) Dglš. ◊ ×pẽklą razverti supykinti, suerzinti: Razvėrė pẽklą nuejus Dglš. verti; apverti; atverti; įverti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”